Rozhovor s Ing. Alešem Fránou, ředitelem personalistiky a informatiky společnosti Stavby silnic a železnic, a. s. ; 15.5.2006

1. Česká města jsou povětšinou zajímavá a řada z nich je vysloveně krásných. Mnohé z nich jsou naopak trestuhodně zanedbané nebo poznamenané socialistickým realismem. Kdybyste byl tím, kdo má moc situaci ve městech změnit, čím byste začal?

Jsem vlastně rád, že takový problém řešit nemusím, protože se neangažuji v komunální politice a ani o tom neuvažuji. Když mám odpovědět na tuto otázku tak musím konstatovat, že řešení není zase tak jednoduché. Všichni kolem nás, asi zcela správně, takovou situaci kritizují, ale vyřešit tento úkol je věcí mnoha na sebe navazujících problémů. Tím posledním a nakonec rozhodujícím budou vždy peníze. Ale ty se dají, i když někdy velmi složitě, nakonec zajistit. Co bude asi podle mne nejdůležitější je mít zcela jasnou představu co a jak chci změnit, tedy otázka funkčnosti a urbanisticko architektonického řešení. Najít správnou odpověď na tyto dvě otázky bude nakonec rozhodující. Jinak by nás mohli budoucí generace hodnotit stejně jako my dnes posuzujeme kulturní barbarství a ,,ústřely“ období socialistického realismu.


2. Máte nějaké své oblíbené město a proč?

Oproti první otázce mám zde naprosto jasno. Již dříve jsem si sám položil otázku zda já rodilý Pražák, bych byl schopen žít někde jinde než v Praze. Hlavní město má pro život spoustu negativ, ale i spoustu příjemných stránek, bez nichž si život dokážu těžko představit. Asi bych lhal, kdybych tvrdil, že bych mohl žít v některém z menších měst i když připouštím, že mnohá z nich jsou krásná, půvabná a na první pohled nabízejí příjemný život. Určitě bych se zde začal po měsíci nudit. Proto ve svém výběru místa pro život mimo Prahu jsem se soustředil na krajská města. Zdá se mi, že jedno město by mohlo mým představám vyhovovat. Možná je to dáno také tím, že ho znám lépe než ostatní. Leží v těsné blízkosti hor. Nabízí velké možnosti sportovního vyžití, až po to, co je dnes pro mě důležité, tedy tři golfová hřiště v blízkém okolí. Kultura a společenský život nejsou zde rozhodně nedostatkovým zbožím. Město prošlo od devadesátých let obrovskou přeměnou. Ze šedivého města s dominantou lehkého průmyslu, se stalo příjemné a rozmanité místo s mnoha novými a po architektonické stránce zajímavými budovami, které dokázalo vyřešit i problém dopravy. Pokud jste toto město zatím nepoznali, tak prozrazuji,že je to Liberec.


3. Stavby silnic a železnic jsou již druhým rokem partnerem prestižní soutěže o Cenu Petra Parléře a také díky němu se tato soutěž může dále rozvíjet. Co vás k tomuto partnerství vedlo?

Jsme firmou, která díky svému zaměření, tak jak vyplývá z jejího názvu, se nemusí zaměřovat při svých marketingových akcích na širokou spotřebitelskou veřejnost. Proto si vybíráme podobná partnerství jako je toto. Je v tom i něco víc. Jsme rádi pokud se můžeme podílet na zakázce, která je něčím zajímavá, odlišná a zvláštní. I když se účastníme na největších stavbách dálnic a železničních koridorů v České republice, tak mezi ty nejvíce propagačně „prodané“ akce patří například realizace Jižních zahrad Pražského hradu nebo práce na rekonstrukci a vydláždění náměstí Sv. Jiří také na Pražském hradě. A rádi bychom se podíleli i na dalších akcích podobného druhu v jiných městech. Proto partnerství má kromě všeobecné podpory toho abychom všichni měli možnost žít v prostředí, které na nás pozitivně působí, také druhou stránku. Ta je velmi jednoduchá a prostá. Chceme-li takové akce podporovat musíme nejdříve vydělat peníze. Ty se dají získat pouze při realizaci zakázek. Proto vidíme naši účast v této soutěži jako jednu z možností navázat kontakty s municipální sférou a nabídnout jí naše dovednosti a zkušenosti při realizaci zakázek a to od těch, které mají blízko k zaměření soutěže o Cenu Petra Parléře, přes veškeré dopravní, ekologické, vodohospodářské až po sportovní stavby.


4. Jaký byl vlastně loňský rok ve vaší společnosti a co vás čeká v tomto roce?

Už se stalo ve stavebnictví pravidlem, že úvodní slovo ředitele firmy ve výroční zprávě začíná: „loňský rok by naprosto mimořádný a dosáhli jsme vynikajících ekonomických výsledků“. Byli bychom rádi, kdyby se tato věta dala opakovat ještě hodně let. Aby tomu tak bylo, musíme nadále odvádět práci tak jako doposud. Tedy ve vynikající kvalitě a v dohodnutých termínech. To by samo nestačilo. Chceme se více zaměřit i na jiné odběratele, než je stát, a těm chceme nabídnout nejenom vlastní realizaci stavby, ale také její následnou údržbu. Ale předtím, a to se vracím k první otázce, nabízíme i různé způsoby zabezpečení finančních zdrojů potřebných k realizaci všech dobrých myšlenek, které mají přinést zlepšení života v našich městech a obcích.

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 170812 od 08. 04. 2006