Platforma architektů měst

Po sedmi letech existence získá Platforma městských architektů právní subjektivitu a v souladu se zákonem č.89/2012 Sb. občanský zákoník, se stala zapsaným spolkem Sídlo je na adrese: Nad Malým mýtem 2a/1739, 147 00 Praha 4.

Spolek je dobrovolným, neziskovým svazkem občanů, v němž se sdružují  především městští architekti a další odborníci, kteří se věnují rozvoji městských sídel, ochraně krajiny a životního prostředí, a to za účelem naplňování společného zájmu.

Účelem spolku je: podpora práce městských architektů, příprava architektů na výkon funkce městského architekta a pořádání specializovaných vzdělávacích projektů.

Zakládajícími členy spolku jsou: PhDr. Allan Gintel, CSc.,  Ing. arch. Eva Kovaříková a  Ing. arch. Jaroslav Wertig, jež se účastní činnosti přípravného výboru.

Zakladatelé dále určují, že prvním předsedou spolku bude Ing. arch. Jaroslav Wertig a prvním místopředsedou PhDr. Allan Gintel, CSc.  Zakladatelé současně určili, že prvními členy rady spolku jsou: Ing. arch. Jaroslav Wertig, PhDr. Allan Gintel, CSc., Ing. arch. Eva Kovaříková, Ing. Marcel Soural a Ing. arch. Alice Štěpánková.

Nový spolek bude s platností od 17. září 2018 jednat zcela samostatně, nezávisle na Společnosti Petra Parléře, o. p. s.

Do konce roku 2018 bude Platforma městských architektů využívat webových stránek Společnosti Petra Parléře, o. p. s. a nadále s touto společností na různých úrovních spolupracovat.

 

 

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 169070 od 08. 04. 2006