Novinky, aktuality

PLATFORMA MĚSTSKÝCH ARCHITEKTU SE STALA SPOLKEM
03.07.2018

Po sedmi letech existence získá Platforma městských architektů právní subjektivitu a v souladu se zákonem č.89/2012 Sb. občanský zákoník, se stala zapsaným spolkem Sídlo je na adrese : Nad Malým mýtem 2a/1739, 147 00 Praha 4.

Spolek je dobrovolným, neziskovým svazkem občanů, v němž se sdružují  především městští architekti a další odborníci, kteří se věnují rozvoji městských sídel, ochraně krajiny a životního prostředí, a to za účelem naplňování společného zájmu.

Účelem spolku je: podpora práce městských architektů, příprava architektů na výkon funkce městského architekta a pořádání specializovaných vzdělávacích projektů.

Zakládajícími členy spolku jsou:  PhDr. Allan Gintel, CSc.,  Ing. arch. Eva Kovaříková a  Ing. arch. Jaroslav Wertig, jež se účastní činnosti přípravného výboru.

Zakladatelé dále určují, že prvním předsedou spolku bude Ing. arch. Jaroslav Wertig a prvním místopředsedou PhDr. Allan Gintel, CSc.  Zakladatelé současně určili, že prvními členy rady spolku jsou: Ing. arch. Jaroslav Wertig, PhDr. Allan Gintel, CSc., Ing. arch. Eva Kovaříková, Ing. Marcel Soural a Ing. arch. Alice Štěpánková.

Nový spolek bude s platností od 17. září 2018 jednat zcela samostatně, nezávisle na Společnosti Petra Parléře,o. p. s. Do konce roku 2018 bude využívat webových stránek Společnosti Petra Parléře  a s touto společností i nadále na různých úrovních spolupracovat.

 Chystáme

22. srpen 2018 - Hodnoticí zasedání poroty k soutěži o budovu Městské knihovny v České Lípě

12. září 2018 - 7. konference Platformy městských architektů v Třeboni  (téma: Interiér města)

Partneři               

                 

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 162522 od 08. 04. 2006