Výsledky soutěže

Obnova náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích

soutěž v rámci projektu CENA PETRA PARLÉŘE 2015

Projektová, urbanisticko-architektonická, veřejná, jednokolová soutěž

Vyhlašovatel: Společnost Petra Parléře, o.p.s.

Spoluvyhlašovatel: město Řevnice

Termín: 27. 5. 2015 - 7. 9. 2015

Cílem soutěže bylo získat odborné urbanisticko-architektonické projekty, které navrátí Náměstí krále Jiřího z Poděbrad kvalitu reprezentativního veřejného prostoru. Zadání soutěže bylo otevřené, navržený projekt však musel vyjít z dopravního řešení situace, reflektovat kulturní a historickou paměť místa, respektovat podmínky území ve smyslu jeho souvislostí v rámci sídla. Urbanisticky je náměstí blíže formě venkovské návsi s dvorci zemědělských usedlostí, než typickým náměstím maloměsta. Hlavní důraz dát na multifunkčnost a bezbariérovost náměstí. Řešení náměstí má být nadčasové, jednoduché a vyjadřovat sebevědomí Řevnic. Projekty by měly respektovat ekonomické možnosti obce. Obec chce zadat následné projektové práce a projekt realizovat v nejbližší době.

Odevzdáno bylo 31 soutěžních návrhů.

Porota se sešla k hodnocení soutěžních návrhů dne 9. 9. 2015 v tomto složení:

 

Řádní členové soutěžní poroty:

Ing. arch. Pavlína Čapková, závislá

Ing. arch. Lucie Cutáková, závislá

Ing. arch. Jan Líman, nezávislý

Ing. arch. Jan Sedlák, nezávislý

Ing. arch. Petr Lédl, nezávislý

Náhradníci:

Ing. arch. Alice Čermáková, závislá

Ing. Jan Šimůnek, závislý

Ing. arch. Eva Kovaříková (Brandová)

 

Protokol ze závěrečného zasedání poroty zde

Protokol přezkušovatele zdezde

Prezenční listina zde 

 

 


 

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 166156 od 08. 04. 2006