Oceněné návrhy

Obnova náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích 

 

1. cena 110 000 Kč  (návrh č. 13)

Autoři:          Ing. arch. Šimon Vojtík, Ing. arch. Michal Petr, Ing. arch. Jana Urbanová

Hodnocení poroty: Porota pokládá návrh za realistický, čistý a splňující požadavky na urbanistické a kompoziční řešení. Návrh dále umožňuje realizaci zeleně v etapách. Návrh je detailně propracovaný, má zdařilé dopravní řešení včetně parkování, vhodná je i osa směrem od kašny k památníku zakončená polyfunkčním podiem. Oba výjezdy na náměstí nabízejí zajímavé pohledy, jsou použity zajímavé povrchy a jedinečný mobiliář.

Závěr: Porota ocenila tento návrh 1. cenou.

Autorská zpráva zde 

Studie:

     
 
  

 

2. cena  60 000 Kč  (návrh č. 19)

Autoři: Filip Musálek, Linda Boušková, Ing. arch. David Mikulášek

Hodnocení poroty: Návrh odráží zdařilé architektonické řešení a vytvoření jednolitého a přehledného prostoru náměstí. Pozitivně hodnoceno je propojení s Palackého náměstím. Současnými prostředky navazuje historickou atmosféru původního rynku z 19. století.

Závěr: Porota ocenila tento návrh 2. cenou.

Autorská zpráva zde 

Studie:

     
 
  

 

3. cena  30 000 Kč  (návrh č. 11)

Autoři:          Ing. arch. Lukáš Ehl, Ing. arch. Tomáš Koumar, Prof. Ing. akad. arch. Alena Šrámková

Hodnocení poroty: Porota ocenila vytvoření náměstí jako multifunkčního prostoru v jedné výškové úrovni, dalším pozitivem je ponechání původní zeleně, doplněné o barevné trvalkové plochy. Dopravní řešení je kvalitní s výhradou umístění vzrostlé zeleně do pásu mezi komunikačními pruhy.

Závěr: Návrh byl doporučen do 2. a 3. kola hodnocení. Vzhledem k upřednostňovanému architektonickému řešení bylo ohodnoceno 3. cenou.

Autorská zpráva zde

Studie:

     

 

 

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 169424 od 08. 04. 2006