Výsledky soutěže

Revitalizace areálu zemědělského družstva v historickém centru městyse Doubravník

soutěž v rámci projektu CENA PETRA PARLÉŘE 2015

Ideová architektonická veřejná jednokolová soutěž

Vyhlašovatel: Společnost Petra Parléře, o.p.s.

Spoluvyhlašovatel: město Doubravník

Termín: 21. 4. 2015 - 11. 6. 2015

 

Hlavním cílem soutěže bylo získat fundované ideové architektonické náměty revitalizace řešeného území, které by mělo důstojným způsobem spoludotvářet vzhled historicky cenného centra městyse Doubravník. Řešené území, tedy areál bývalého zemědělského družstva, se nachází v samém centru obce, v Městské památkové zóně Doubravník, v bezprostřední blízkosti nejvýznamnější kulturní památky - kostela Povýšení svatého Kříže, v archeologicky významné lokalitě.

 

Odevzdáno bylo 13 soutěžních návrhů.

Porota se sešla k hodnocení soutěžních návrhů dne 16. 6. 2015 v tomto složení:

 

Řádní členové soutěžní poroty:

Ing. Barbora Šenkyříková, starostka, závislá

Ing. Jiří Rous, člen Rady městyse, závislý

Doc. Ing. arch. Jan Mužík, nezávislý

MgA. David Maštálka, nezávislý

Ing. arch. Eva Špačková, PhD., nezávislá

Náhradník:

Ing. Petr Sedláček, Ph.D., místostarosta, závislý

 

Protokol ze závěrečného zasedání poroty zdezde  a  zde 

Protokol přezkušovatele zde

 

Porota v Doubravníku.

 

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 166153 od 08. 04. 2006