Dotazy soutěžících 

1.   Žádosti o doplnění podkladů dodaných v dgn (polohopis městyse kvůli širším vztahům a výkresy kravína pro AutoCAD tzn. s příponou dxf nebo dwg.       

Doplnění ke kravínu ve formátu df a dgn na webu.

2.    Žádost o doplnění situace stávajícího stavu. V podkladech zaměření stávajícího kravínu jsou celkem 3 řezy. V půdorysech není naznačeno, kudy je veden řez 3-3.       

Podklad bude co nejdříve dodán. Přidány podklady na web.

3.    Žádost o jasné grafické vymezení řešeného území - pdf/dwg a o úplnější digitální podklad (v předloženém DGN souboru chybí budova kostela a přilehlé okolí).     

Grafické vymezení řešeného území, dokumentace ke kravínu, celková situace a popisy objektů byly doplněny na web.

4.    Je možné orientovat okna z obytných místností v objektu bývalého kravína směrem k jižnímu sousedovi?(Stehlík)

Podkrovní okna s výhledem na kostel ano, případě výhled v úrovni oken, ne však směrem dolů. S okny ve spodním poschodí by byl problém, protože by to narušilo právě zmíněnou atmosféru Zahrady ticha. Ostatně, orientace oken obytných místností ke světovým stranám a jejich minimální odstupy od hranic sousedních pozemků jsou významnou součástí charakteru obytného prostředí a tím také kvality architektonického řešení. Odpověď bychom očekávali od autorů soutěžních návrhů.

5.    Dne 19. 5. 2015 bylo rozesláno doplnění podkladů osahující dokument "Vymezené území.pdf". Ohraničené území obsahuje i soukromé pozemky při řece Svratce, č.parc. 9/2, 12, 13, 44. Tyto pozemky byly při prohlídce místa označeny paní starostkou za jednoznačné vyloučené z plochy řešeného území.

Zmíněné parcely jsou soukromé, proto nelze počítat s jejich využitím. Jsou ale uvnitř řešeného území, proto je nutné počítat s jejich formou.

6.    Žádost o doplnění digitální katastrální mapy Doubravníku v dwg?

Doplněno na web.

7.    Návrh povolit soutěžícím třetí prezentační panel v rámci zkvalitnění prezentace jednotlivých návrhů, a to z důvodu velice omezeného místa pro vizualizace na panelu číslo dvě. Řešená oblast si zaslouží více perspektiv a vizualizací, které by bylo možné umístit právě na třetí panel.  

V soutěžních podmínkách je řečeno, že grafická část (závazně) bude obsahovat dva panely. Nevylučuje to možnost, aby soutěžící (nezávazně) odevzdali panel navíc. Porota se shodla, že je třeba odevzdat minimálně dva panely a podle uvážení soutěžících je možné doplnit tento počet o jeden další panel s volnou náplní, který musí mít shodnou předepsanou grafickou úpravu.

 

 

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 166156 od 08. 04. 2006