Oceněné návrhy
Cena Petra Parléře 2013

1. cena: 110 000 Kč

Návrh č. 2

Téma: SOKOLOV – Revitalizace náměstí Budovatelů a ulice 5. května

Autoři: Ing. arch. Martin Rosa, Ing. arch. Kamil Mrva

Hodnocení poroty:

Návrh úpravy náměstí Budovatelů v Sokolově vyznívá na první pohled čistě a jednoduše. Využívá základní výrazové prostředky vycházející z původní kompozice prostoru náměstí. Z původního čtvercového rastru dlažby vychází veškerá geometrie prostoru. Rozšířením chodníků a úpravou komunikací a potřebných parkovacích míst získávají chodci na náměstí lepší podmínky pro každodenní užívání prostoru. Odstranění parkování a průjezdu před Hornickým domem v čele náměstí a rozšíření vstupního schodiště pomáhá zdůraznit pozici dominantní stavby z 20. let a zároveň přirozeně vytváří stupňovité hlediště i scénu pro slavnostní i všední chvíle.

Nové stromy zjemňují velkoryse dimenzovaný prostor a společně s novostavbou objektu v jižní hraně náměstí vytvářejí příležitosti pro zastavení a odpočinek. Výtvarná úroveň všech navrhovaných prvků rozhodne o kvalitě výsledku. Úspěch realizace bude záležet na precizním provedení všech detailů, které mohou místu dodat osobitost a soudobost.

Autorská zpráva: zde

Studie:3. cena: 50 000 Kč

Návrh č. 1

Téma: POLICE NAD METUJÍ – Řešení Masarykova náměstí, včetně ulice Kostelní a Komenského náměstí

Autoři: Ing. arch. Alexandr Skalický

Hodnocení poroty:

Navržené řešení považuje Hodnotitelská rada za přiměřené a správné. Nové dopravní uspořádání je logické a městu prospěšné.

Návrh Masarykova náměstí – čtverec jednosměrné komunikace s parkováním, trojúhelník stromů, otevření pohledu na východní stranu náměstí, rozšířený vyvýšený chodník před hotelem a cukrárnou – je dobrým řešením konkrétních potřeb místa. Máme jen drobné výhrady: stromy by možná měly být vyšší a řidší tak, aby nebylo deformováno vnímání prostorového ukončení této části náměstí. Velká pískovcová plocha před radnicí: vhodnější by bylo zvolit jiný tvar a vytvořit tak lepší kompoziční vztah ke kašně a sloupu Panny Marie.

U Komenského náměstí oceňujeme vytvoření vyvýšeného parkového plata a vytvoření pobytové plochy před kostelem. Domníváme se však, že tento prostor v sobě skrývá větší potenciál. Vhodným řešením by možná bylo oddělení Komenského náměstí od přilehlého kruhového objezdu budovou a vytvoření uzavřenějšího náměstí. Škoda, že do ideového návrhu nebyly zahrnuty i soukromé pozemky v jižní části náměstí. Výhrady máme k umístění parkovacích stání do centrálního prostoru Komenského náměstí. Doporučujeme jejich redukci, případně umístění do suterénu nové budovy.

Předností návrhu č.1 je jeho komplexnost. Oproti ostatním dvěma návrhům pro Polici nemá tak výrazné výtvarné motivy, zato však neztrácí ze zřetele celkovou logiku místa, souvislosti prostorové, dopravní, funkční a perspektivu chodce. Návrh po úpravě výše zmíněných nedostatků doporučujeme k realizaci.

Autorská zpráva: zde

Studie:Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 170642 od 08. 04. 2006