CENA PETRA PARLĚŘE 2012

 Zaměření jubilejního 10.ročníku

 Tradičně ponecháváme možnost přihlásit do konkurzu zadání na rekonstrukci náměstí a jiných veřejných prostor, dále náměty na přestavbu budov ve veřejné správě, včetně řešení interiérů. Zvláštní akcent dáváme v letošním ročníku poprvé na kulturní domy, které by se nepochybně, v řadě měst, měly dočkat nejen celkových rekonstrukcí, ale v řadě případů i nové náplně a hlavně nového uspořádání. Bude-li zaslané zadání na revitalizaci kulturních domů dostatečně atraktivní či významné, s předpokladem brzké realizace, bude mu ze strany organizátorů soutěže věnována zvláštní péče, včetně možnosti uspořádat dílčí samostatnou soutěž, pouze pro vyzvané, která ovšem zůstane součástí letošního projektu soutěže o Cenu Petra Parléře.

Prezentace zadání

Každý subjekt, který se rozhodne  do soutěže vstoupit musí absolvovat výběrové řízení (konkurz). Jeho součástí je prezentace námětu před Hodnotitelskou radou. Do soutěže bude v letošním ročníku zařazeno maximálně devět zadání.  Prezentace se uskuteční 30.listopadu 2011 v Praze.

Přihláška

Město musí zaslat oficiální přihlášku do konkurzu nejpozději do 23.listopadu 2011. Přihlášku si je možné stáhnout z webu Společnosti Petra Parléře (www.cenapp.cz) nebo si o ní požádat na emailové adrese: info@cenapp.cz

Formulář přihlášky ke stažení zde.

Cena

Vstupní poplatek za účast ve výběrovém řízení činí 9 000 Kč a přihlášeným městům bude fakturován.

Urbanisticko-architektonická soutěž

Na náměty, které postoupí do soutěže o Cenu Petra Parléře, musí města zpracovat podrobná zadání dle instrukcí Hodnotitelské rady. Ze strany Společnosti Petra Parléře bude jmenován odborný konzultant, který bude jednotlivým zadavatelům nápomocen při jeho zpracování. Soutěž bude vyhlášena 16.ledna 2012 a potrvá do 20.dubna 2012.

Města mohou na jedno zadání získat jednu či více studií. Čím lépe bude zadání připraveno, čím větší je ze strany města naděje na jeho realizaci,tím je i větší pravděpodobnost na získání celé řady kvalitně zpracovaných studií.

Minimální cena za účast města v soutěži je 50 000, Kč  s tím, že pro náročnější zadání bude, po dohodě s městem, stanovena jiná cena, stejně jako pro dílčí vyzvané soutěže.

V případě, že město neobdrží žádnou studii, organizátor vrací 80% z vložené částky.

                                                  

 

 

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 168441 od 08. 04. 2006