Hodnotitelská rada


Správní rada Společnosti Petra Parléře jmenovala pro rok 2012 Hodnotitelskou radu národní veřejné urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře ve složení:

 

Ing. arch. Tomáš Hradečný

Vystudoval Fakultu architektury ČVUT, v roce 1998 založil společnost HŠH architekti, s.r.o., mezi oceněné práce patří realizace Výdlažby jiřského náměstí na Pražském hradě, Arcidiecézního muzea v Olomouci, vily v Berouně, dále soutěžní návrhy na budovu Národní knihovny, nebo Fakulty humanitních studií UK. Je členem České komory architektů, Správní rady Společnosti Petra Parléře a skupiny Slavíci.

 

Doc. akad. arch. Petr Kovář

Architekturu studoval na Fakultě architektury ČVUT a na AVU v Praze /prof. F. Cubr/. Pracoval jako architekt a výtvarník v e svobodném povolání v oboru architektura a pozemní stavby, výstavnictví, interiérová tvorba a užitá grafika. Od roku 1990 pracuje pod hlavičkou architektonické kanceláře P.K. ARCHITEKT. Jako pedagog působil na škole architektury AVU (asistent prof. Emila Přikryla, 1992 - 1994). Od roku 1995 působí na Fakultě architektury ČVUT, v roce 1996 zde spolu s arch. Jaroslavem Koskem založil Atelier „V dialogu" s orientací na výuku základů architektury studentů 1. ročníku. Je autorem či spoluautorem řady staveb, k posledně realizovaným patří: základní škola v Chýni (2010), Zahrada poznání (Jičín 2010), Rumcajsův svět Radka Pilaře na zámku v Jičíně (2010), koncept přírodního herního parku Višňovka (Chýně 2009), Památník Petra Chelčického v Chelčicích (2009), vila manželů Hofmanových (Dolní Břežany, 2005), Centrum historie Kampa (2005), radnice Prahy 13 (2003), novostaveb - dvojdům pro architekta a hudebníka v Chýni (2003) a mnohé další.

 

 

  Ing. arch. Tomáš Vích        

Fakultu architektury ČVUT Praha zakončil v roce 1991 diplomním projektem v ateliéru Prof.Ing.Akad.arch. Aleny Šrámkové. Následovala praxe v ateliéru Ing.arch. Michala Sborwitze, práce na studiích pro Pražský hrad, rekonstrukce Muzea umění Olomouc, která byla v roce 2000 oceněna jako stavba desetiletí Olomoucka. V roce 1995 zakládá vlastní ateliér AA VÍCH. Zabývá se urbanismem i architekturou v celkových sociologických, administrativních, logistických, historických a estetických souvislostech. Je autorizovaný architekt České komory architektů, publikuje články na téma architektura a revitalizace města, edituje internetovou Revue Beau! a organizuje odborné besedy na aktuální témata. Píše blog na www.archiweb.cz, zasedá v dozorčí radě České komory architektů, je členem PragueWatch o.s., žije a pracuje v Praze.

               


 Ing. arch. Jan Sedlák

Fakultu architektury ČVUT absolvoval roku 1977. Dnes na této fakultě působí jako odborný asistent a vede zde ateliér na Ústavu navrhování. Ve svých četných územně plánovacích dokumentech zpracovával především problematiku urbanismu historických měst a obcí, jeho návrhy a realizace se rovněž zaměřovaly především na historické části měst. Dlouhá léta pracuje na urbanistických úkolech pro Prahu, zejména na její památkové rezervaci a na čtvrtích z konce 19. století. Jeho metodická činnost v oblasti památkové péče souvisí především s ochranou městských i venkovských památkových zón, resp. jejich veřejných prostor.Ing. arch. Eva Špačková

Absolvovala Fakultu architektury VUT v Brně v roce 1987. Krátce po ukončení studia se přestěhovala do Ostravy, kde žije dodnes.Pracuje v rodinné architektonické kanceláři Špaček projekt, s.r.o. Je autorizovanou architektkou České komory architektů.Po založení Katedry architektury na Stavební fakultě VŠB-TU v Ostravě se věnuje výuce studentů oboru architektura a stavitelství jako odborná asistentka. Studuje v doktorském studijním programu a připravuje disertační práci na téma architektonické soutěže.


 


 
 Ing. arch. MgA. Alena Korandová

Autorizovaná architektka. Vystudovala Fakultu architektury ČVUT (1997) a školu architektury AVU (2000). Od roku 1998 spolupracuje s architektem Romanem Korandou. Věnuje se převážně návrhům a realizaci staveb pro bydlení, urbanistickým konceptům a návrhům veřejných prostor.

 


 

  

Ing. arch. Jaroslav Wertig

Vystudoval Fakultu architektury ČVUT, kterou absolvoval v roce 1997 /atelier doc. Lábuse/. Od roku 1997 spolupracuje s architekty Redčenkovem a Tomáškem v ateliéru A69-architekti. Jejich realizace byly mnohokrát nominovány na Evropskou cenu za architekturu Mies van der Rohe Award. Řadu cen získaly i v rámci Národní ceny za architekturu Grand Prix. Několik let byl členem dozorčí rady Nadace české architektury, redakční rady časopisu ARCHITEKT. Je autorem řady recenzí a článků, editorem ročenky Česká architektura 2002-2003. Architekturu popularizuje přednášením doma i v zahraničí.

 


Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 168443 od 08. 04. 2006