Dotazy a odpovědi - CENA PETRA PARLÉŘE 2012

 

Dotaz č. 01: Doplnění podkladů - Valašské Meziříčí

D: Požadavek na doplnění digitálních podkladů - zaměření v dwg, ať už katastrální mapa nebo ideálně technická mapa s polohopisným a výškopisným zaměřením

Odpověď:

Bylo doplněno na web do podkladů pro soutěžící.

15. 10. 2012

_________________________________________________________________________________

Dotaz č. 02: Doplnění podkladů

Odpověď: viz dotaz č. 01

_________________________________________________________________________________ 

Dotaz č. 03: Podmínky účasti zahraničních architektů

Jaké jsou podmínky účasti zahraničních architektů?
Odpověď:

Soutěžní podmínky účast zahraničních architektů nijak neupravují. Pro zadání zakázky (na základě ocenění v soutěži) na služby je třeba, a to i v tomto konkrétním případě, aby autorizovaná osoba byla oprávněna k výkonu povolání na území ČR. Jedná-li se o cizího státního příslušníka ze zemí EU, potom je třeba od České komory architektů získat statut usazené osoby. Více na stránkách www.cka.cc.
22. 10. 2012

_________________________________________________________________________________


Dotaz č. 04: Pojištění účastníka

Musí být účastník soutěže pojištěn již v průběhu soutěže?
Odpověď:

Nemusí.
22. 10. 2012

_________________________________________________________________________________


Dotaz č. 05: Návazná činnost v případě získání Ceny

V případě vítězství zahraničního účastníka v soutěži, je nutno se sdružit s českým architektonickým studiem?

Odpověď:

Není (viz odpověď k dotazu č. 03).

22. 10. 2012

_________________________________________________________________________________ 

 

Dotaz č. 06: Valašské Meziříčí - parkovací místa

V zadání je požadavek na "reorganizaci dopravního systému a dopravy v klidu". Jaký je požadavek na dopravu v klidu - zachovat stávající / zvýšit / snížit / počet parkovacích stání?

Odpověď:

Počet parkovacích míst na  náměstí by měl být přibližně ve stejném rozsahu, jako je stávající, počet parkovacích stání není striktně stanoven.

19. 11. 2012

_________________________________________________________________________________ 

 

Dotaz č. 07: Valašské Meziříčí - dopravní situace

Má zůstat stávající organizace příjezdů a odjezdů (jednosměrnost ulic Pospíšilovi a Komenského, zákaz vjezdu do ulice Mostní)?

Odpověď:

Ano, stávající organizace dopravy musí zůstat zachována (jednosměrnost ulic Pospíšilovi a Komenského, zákaz vjezdu do ulice Mostní)

19. 11. 2012

 _________________________________________________________________________________

 

Dotaz č. 08: Valašské Meziříčí - upřesnění řešeného území a stav zeleně:
Požadavek na doplnění:

a) zákres hranice řešeného území do situace
b) ortofotomapa
c) rozšířený digitální podklad pro situaci širších vztahů
d) dendrologický průzkum popř. jiný relevantní podklad zahrnující stávající stav zeleně - je nutno počítat se stávajícími dřevinami?
Odpověď:

a) zákres řešeného území do situace je jasný ze zadání: je to plocha Náměstí a ul. Mostní a je ohraničená hraničící zástavbou.

b) c) podklady jsou k dispozici na vyžádání v sekretariátu CPP

d) se stávajícími dřevinami není při řešení nutno počítat

19. 11. 2012

Doplnění dotazu:

Počítá se tedy s řešením celé ulice Mostní, či pouze té části ulice přiléhající přímo k náměstí? Dle zadání bych předpokládala, že se jedná o celou ulici Mostní, která ale překračuje řeku Rožnovskou Bečvu a pokračuje dále, nicméně poskytnutý digitální podklad končí před řekou. Řešené území tedy končí v polovině ulice Mostní před řekou křižovatkou ulic Mostní a Nábřeží?

Odpověď:

Řešené území ulice Mostní končí před mostem ze strany od Náměstí. (most už není součástí řešeného území).

21. 12. 2012

 _________________________________________________________________________________

 

Dotaz č. 09: Valašské Klobouky -  doplnění podkladů a zeleň

Požadavek na doplnění o rozšířený digitální podklad pro situaci širších vztahů
a dendrologický průzkum, popř. jiný relevantní podklad zahrnující stávající stav zeleně.

Je nutno počítat se stávajícími dřevinami?
Odpověď:

Podklady ve formátu bak , dgn , dwg  a  formátu pdf

Dendrologický průzkum není k dispozici, většina dřevin v centrálním prostoru náměstí je stabilizovaná a v dobrém zdravotním stavu. Není bezpodmínečně nutno počítat se stávajícími dřevinami, ale  bylo by dobré v důsledku kontinuity nutnost jejich odstranění dobře zvážit.

21. 11. 2012

_________________________________________________________________________________ 

 

Dotaz č. 10: Valašské Klobouky - autobusová doprava

Podklad, který by mapoval, popř. popsal současné trasování autobusové dopravy.
Odpověď:

Současné trasování autobusové  a automobilové dopravy ZDE

21. 11. 2012

 _________________________________________________________________________________

 

Dotaz č. 11: Valašské Klobouky -  přesun památek

Je možno počítat s přesunem památek nacházejících se na náměstí?

Odpověď:

S přesunem památek je možno počítat, pokud bude opodstatněné; Mariánský sloup a socha sv. Jana Nepomuckého  je historicky dlouhodobě vázána na místa, kde se nacházejí.

21. 11. 2012

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 168443 od 08. 04. 2006