Výsledky soutěže - oceněné návrhy

Počet oslovených měst

        410

Počet přihlášených měst:

          13

Počet vybraných měst:                     

            7

Počet zúčastněných tvůrců               

          36                    

Počet návrhů v soutěži                     

          12

Počet oceněných       

            3

Protokol Hodnotitelské rady VII.ročníku O Cenu Petra Parléře si můžete stáhnout zde.

V letošním ročníku byly uděleny tyto ceny:

  • Cena Petra Parléře 2009 - 200 000,- Kč
  • Cena HOCHTIEF CZ - prostor pro život - 100 000,- Kč
  • Cena za přínos k rozvoji města - 50 000,- Kč

 

CENA PETRA PARLÉŘE 2009

Poděbrady - prostranství před nádražím

Návrh č. 3

Autoři studie: MgA. Bronislav Stratil, spolupráce: Ing. Mgr. art. Jan Roháč

Autorská zpráva zde

Návrh zajistí snadnou a přehlednou komunikaci mezi vlakovým a autobusovým nádražím s přímou vazbou na město nejen prostřednictvím lázeňského parku. Nově koncipované prostranství zvyšuje hodnotu nádražní budovy a přidává jí na důležitosti v rámci celého území.

Hodnocení poroty: Návrh je vyrovnaným dílem v mnoha úrovních. Od racionálního a pragmatického řešení, přes oživení intence původního urbanistického konceptu až po atraktivní ztvárnění autobusového nádraží konkurující ostatním architektonickým ,,highlightům" Poděbrad. Úspornými prostředky jasně strukturuje městské prostory: blok, vnitroblok, náměstí. Díky tomu nabízí i možnost propojení města s novou zástavbou kolem obou terminálů. Velmi sympatické je řešení podchodu jako legitimní plnohodnotné součásti městského parteru. Estetika, inteligence a cit pro míru vytvářejí harmonickou rovnováhu. Díky tomu a díky kultivovanému způsobu podání byl návrh výrazným favoritem letošního sedmého ročníku.

                       

MgA. Bronislav Stratil (1978) - vystudoval gymnázium v Kroměříži. Je absolventem bakalářského studia fakulty architektury VUT v Brně. V letech 1999 - 2000 se zúčastnil studia na Ecole d´architecture La Villette  v Paříži. Praxi získával v pařížských kancelářích Peripherique architectes  a Dominique Perrault architecture v letech 2003 a 2004. V r. 2005 absolvoval školu architektury prof. Emila Přikryla  na AVU v Praze. Od roku 2005 provozuje vlastní architektonickou praxi.
Ing. Mgr. art. Jan Roháč (1976) - vystudoval gymnázium v Praze. V r. 2000 absolvoval fakultu stavební  na ČVUT v Praze. V letech 2001 - 2003 studoval  školu architektury prof. Emila Přikryla  na AVU v Praze.  V r. 2006 absolvoval laboratórium architektúry doc. Imra Vaška  na VŠVU v Bratislavě. Od roku 2002 provozuje vlastní architektonickou praxi.

CENA HOCHTIEF CZ - PROSTOR PRO ŽIVOT

Most - úprava náměstí Velké mostecké stávky

Návrh č. 2

Autoři studie: Ing. Martin Truhlář, Ing. Irena Truhlářová, Ing. Lenka Černochová

Autorská zpráva zde

Navrhované zásahy dotváří prostor náměstí Velké mostecké stávky do plnohodnotného městského prostoru, který motivuje občany k návštěvě centra města, ať už za účelem nákupu, zábavy, potkávání či procházení.

Hodnocení poroty: Urbanistický koncept prostoru náměstí Velké mostecké stávky řeší citlivě a přiměřeně novou dostavbu (např. ochrana před hlukem od komunikace) a přitom zachovává dostatečně vzájemné odstupy stávajících i navrhovaných budov tak, aby neutrpěla jejich velkorysost a monumentalita. Autoři rovněž naplnili požadavky zadání s důrazem na celkovou revitalizaci parterových úprav okolí veřejné budovy ,,REPRE", které zahrnují vodní, zelené a zpevněné plochy. Architektonická kvalita návrhu je dána také volbou materiálů, v tomto případě dřeva, vhodného pro pobyt lidí na schodištích, rampách a dřevěných ,,molech". Adjustace návrhu je rovněž na velmi dobré úrovni. Porota ohodnotila zejména jeho komplexnost a dále citlivý přístup autorů s respektem k hodnotám architektury sedmdesátých let.

                       

 

Ing. Martin Truhlář (1977) - po studiu na střední průmyslové škole ve Volyni absolvoval univerzitu ČVUT v Praze, obor zaměřený na statiku a dynamiku budov. Samostatnou praxi v oboru započal po absolutoriu v roce 2005. V současnosti vede ARCHCON atelier, s.r.o., projektovou kancelář zabývající se statikou staveb, se specializací na dřevěné konstrukce.
Ing. Irena Truhlářová (1982) -  v roce 2007 absolvovala ČVUT fakultu stavební - obor pozemní stavby a architektura. Praxi získávala v architektonické kanceláři Křivka, posléze v Metrostavu a nyní působí v Break Point, specializuje se na dřevostavby.
Ing. Lenka Černochová (1981) - vystudovala ČVUT v Praze - fakulta stavební, obor pozemní stavby a architektura. Působila v projekční kanceláři Building s.r.o., rovněž v arch. studiu Break Point a v současné době pracuje v arch. kanceláři A.D. Studio.

 

CENA ZA PŘÍNOS K ROZVOJI MĚSTA

Štramberk - revitalizace Jaroňkovy útulny a výstavba nových prostor hradu Štramberk

Návrh č. 4

Autoři studie: Ing. arch. Kamil Mrva, Ing. arch. Martin Rosa

Autorská zpráva zde

Řešení počítá s revitalizací prostoru horního nádvoří štramberského hradu, snaží se o zatraktivnění bezprostředního okolí věže pro návštěvníky i samotné obyvatele města.

Hodnocení poroty: Návrh řeší revitalizaci nejbližšího okolí věže hradu Štramberk - štramberské Trúby. Autoři uvolňují prostor horního nádvoří od přístavku a přístřešků, ponechávají památkově chráněný objekt Jaroňkovy útulny, který bude obnoven do původního stavu a využíván jako slavnostní síň. Na nádvoří se rozšíří prostor pro návštěvníky vybudováním nové vyhlídkové terasy, která vysunutím před obvod hradeb umožní panoramatický výhled z nádvoří na okolí. Další nový výhled vznikne prolomením nového ,,okna" ve stávající hradební zdi k jihovýchodu. Mezi objektem útulny a věží je nový mezičlánek krytý zastřešením se sklem. Bude sloužit jako předprostor před výstupem na věž a jako muzeum. Uvolněním  od přístaveb vzniká možnost obejít věž dokola a nově vnímat objem u paty věže. Na severozápadě je k tomuto prostoru přimknut nový konzolovitě vysazený hranol nazvaný prevet, kde budou nově umístěny toalety. Porota ocenila přístup k památkovému objektu, který respektuje a počítá s původním historickým objektem útulny, a přitom doplňuje kompozici hradeb o nové prvky se soudobým výrazem. Jako námět ke zvážení se nabízí víceúčelové využití útulny a řešení architektonického a konstrukčního detailu prosklené střechy dostavby.

               

Ing. arch. Kamil Mrva (1974) -  absolvoval FA VUT v Brně, od roku 1999 provozuje vlatní praxi Kamil Mrva architects.
Ing. arch. Martin Rosa (1981) -absolvoval FA VUT v Brně, dlouhodobě se podílí na projektu archiweb.cz a v současné době  pracuje v ateliéru  Kamila Mrvy.

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 170642 od 08. 04. 2006