Výsledky soutěže - oceněné návrhy

Počet oslovených měst

284

Počet přihlášených měst

18

Počet měst vybraných do soutěže architektů

11

Počet tvůrců, kteří se zúčastnili soutěže

39

Počet návrhů přihlášených do soutěže

15

Počet oceněných návrhů

3

 

Protokol Hodnotitelské rady VI.ročníku O Cenu Petra Parléře si můžete stáhnout zde.

V letošním ročníku byly uděleny tyto ceny:

  • Cena Petra Parléře 2008 - 200 000,- Kč
  • Cena HOCHTIEF CZ - prostor pro život - 50000,- Kč
  • Cena SSŽ za přínos krozvoji architektury - 50000,-Kč

Cena Petra Parléře 2008

Revitalizace městského hřbitova v městě Vítkov 

Návrh č. 5

Autoři studie: Ing.arch.Martin Rosa, Ing.arch.Jan Kratochvíl

Autorská zpráva zde

Řešení spočívá ve snaze navázat na původní kvalitní návrh městského hřbitova. V intencích soutěžního zadání jsou stabilizována problémová místa a umocněn výraz důležitých shromažďovacích prostorů

Hodnocení poroty: z hlediska historie hřbitov odráží současnou situaci v bývalých Sudetech, kde velkorysé záměry tvůrců kulturního prostředí byly zapomenuty.Naplnění zadání této spatřujeme zejména v ,,estetizaci" prostoru hřbitova s důrazem na citlivou přestavbu smuteční síně. Kromě provozně-technických podmínek návrh vhodně doplňuje sochařskou výzdobu hřbitova na kompozičních principu latinského kříže, u jehož středu je socha Kristova a na koncích ramen jsou umístěny plastiky 4 evangelistů. Kvalita návrhu spočívá v citlivém a kreativním přístupu autorů, kteří k historicky danému konceptu, tj.půdorysu kříže přistupovali s pokorou. Komplexnost je řešení je dána nejen harmonizací původního návrhu a dnešních požadavků (vsypová loučka, kolumbárium), ale i vytvořením řádu v organizaci jednotlivých částí hřbitova.

Ing. arch. Martin Rosa (1981) - studoval průmyslový design a architekturu, absolvoval FA VUT v Brně. Dlouhodobě se podílí na projektu archiweb.cz a příležitostně sbírá zkušenosti spoluprací na menších architektonických projektech.
Ing. arch. Jan Kratochvíl (1978) - vyrostl v Sudetech, absolvoval FA VUT v Brně. Dlouhodobě se podílí na projektu archiweb.cz a působí jako asistent na Ústavu zobrazování a Ústavu navrhování I. brněnské FA VUT.

 Úplné rozlišení  si můžete stáhnout zde: č.1, č.2, č.3

Cena HOCHTIEF  CZ - prostor pro život

Vytvoření nového centra obce Svatobořice-Mistřín

Návrh č. 2

Autoři studie: DI Jan Proksa, DI Lucie Vencelidesová a akad.arch.Michal Šrámek

Autorská zpráva zde

Urbanistické založení Svatobořic-Mistřína má výraznou lineární strukturu. Parcely jsou úzké a dlouhé, orientované k hlavní silnici. Studie využívá tuto typologii, která nápadně připomíná strukturu vinic a snaží se jí dále interpretovat a rozvíjet

Hodnocení poroty: autoři se invenčním způsobem zhostili tématu, které není jednoduché. Svatobořice-Mistřín je obnovené ,,dvojsídlo", které v takovéto podobě nemá přirozené jádro. Plocha na křížení hlavní a vedlejší (poutní cesty) silnice je místem, kde v problematicky přestavěné budově sídlí obecní úřad a ,,dům kultury", které je navíc znešvařeno provizorními objekty. Přesto, že není pro tyto účely vybaveno, stává se každoročně místem tradičních folklorních slavností. Návrh vytváří vhodné příležitosti a objekty pro tuto výjimečnou akci a spíše než cosi jako ,,náměstí" definuje bohatší strukturu se zachovaným měřítkem vesnice,téměř jakýsi ,,zábavní park", který v sobě zároveň nese potenci sloužit a být živým prostranstvím po celý rok,tedy ,,prostorem pro život". Řešení zeleně ve formě vinohradu má kompoziční i symbolický význam.

Dipl. Ing. Jan Proksa - architekturu studoval na CVUT v Praze (Bc.), posléze v rámci výměnného programu Socrates/Erasmus na University of  Technology v Helsinkách. Své studium zakončil magisterským programem na TU Wien. V současné době působí ve Vídni a podílí se na urbanistickém projektu revitalizace Wien Mitte/Landstrasse (stanice metra, nádraží Vídeň - Střed) společně s architekty Ortner & Ortner, Neumann + Steiner, Lintl + Lintl.
DI Lucie Vencelidesová (1981) - studovala architekturu na CVUT v Praze a na Technické Univerzite ve Vídni. Diplomovou práci zpracovala v ateliéru Williama Alsopa (2008). Od zárí 2008 pracuje v architektonické kancelári Fasch&Fuchs ve Vídni.

Úplné rozlišení si můžete stáhnout zde : č.1, č.2, č.3

Cena Staveb silnic a železnic - za přínos k rozvoji architektury měst

Revitalizace území bývalého kláštera Voršilek

Návrh č. 7

Autor: Ing.arch.Zbyněk Ryška, spolupráce Ing.arch.Petr Baletka

Autorská zpráva zde

Koncepce zpřístupnění areálu kláštera Voršilek se opírá o historii tohoto místa a zásadní roli zde hraje jeho atmosféra. Vedle kostela a kaple je zde nejdůležitějším prostorem dvůr obklopený ambitem, do něhož je umístěna rajská zahrada. Prostranství je vymezeno ze severu a jihu pavilony knihovny a ze západu a východu zastřešenými amfiteátry. Zahrada je zapuštěná o 1,5 m pod úroveň stávajícího terénu kvůli větší intimitě a výlučnosti.

Hodnocení poroty: ústředním prvkem návrhu je budova nové knihovny. Koncipovaná jako analogie s rajským dvorem obklopeným ambitem.Úroveň jejího dvora je snížena o půl patra oproti okolí, vstoupit do něho (či projít skrz) je možné přes dvě podlouhlá venkovní schodiště. Nízká hmota knihovny o přibližně čtvercovém půdorysu je vložena do stávajícího členitého klášterního dvora, čímž vzniká několik nových prostor. Z prezentace projektu není bohužel úplně jasné, jaké tyto prostory jsou. Hodnotitelská rada si kladla otázky:

Parazituje budova na daném prostorovém rámci nebo ho spíše obohacuje?

Přináší stávajícímu klášternímu komplexu nový řád nebo na něj rezignuje a řád pocítíme až při vstupu do nové budovy? Budova samotná je architektonicky kvalitní. Inspirace rajským dvorem a návrhem L.Kahna přesvědčují o tom, že její umístění není náhodné. Není pochyb o tom, že by navrhovaná budova byla pro místo přínosná a každodenně využívaná. Umístění ostatních provozů do rekonstruované budovy KORD je v tomto kontextu vhodné.

Ing.arch.Zbyněk Ryška  - vystudoval Fakultu architektury VUT Brno (2005). Spolupracoval s atelierem Kuba a Pilař architekti. V současné době studuje v Mistrovském atelieru Romana Kouckého  na ČVUT v Praze.

Úplné rozlišení si můžete stáhnout zde: č.1, č.2, č.3

 

 

 

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 170642 od 08. 04. 2006