Důležité termíny

  • Datum vyhlášení soutěže se stanovuje na  15. května 2007
  • Vyzvednutí soutěžních podkladů je možné průběžně, nejpozději však tři pracovní dny před uzávěrkou soutěže.
  • Lhůta k podání dotazů soutěžícími: Dotazy budou podávány písemně, nejlépe elektronicky na adresu veronika.buskova@cenapp.cz do 20. 7. 2007.
  • Lhůta k zodpovězení dotazů Hodnotitelskou radou: Všechny dotazy a odpovědi budou vyvěšeny na internetových stránkách Ceny Petra Parléře (www.cenapp.cz)  nejpozději do 31. 7. 2007.
  • Termín pro odevzdání / doručení  soutěžních návrhů: 24. září 2007 do 15:00 hod.
  • Datum hodnotícího zasedání Hodnotitelské rady: nejpozději 13. října 2007
  • Datum oznámení výsledků soutěže: soutěžícím bude rozhodnutí Hodnotitelské rady oznámeno do 31. října  2007,  k oficiálnímu vyhlášení výsledků dojde na slavnostním ceremoniálu  23. ledna 2008.
 

 

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 169271 od 08. 04. 2006