Partneři


HOCHTIEF CZ a.s.
Patří ke špičkám stavebních společností ČR a je součástí významného německého holdingu HOCHTIEF, s jehož pobočkami úzce spolupracuje. Působí ve všech segmentech stavebního trhu, ať už jde o komplexní výstavbu bytovou, občansko-administrativní, průmyslovou, ekologickou a vodohospodářskou, nebo dopravní a liniovou infrastrukturu. S vědomím společenské odpovědnosti prosperující firmy podporuje zajímavé a především obecně prospěšné projekty. A to je také důvod, proč se HOCHTIEF CZ stala hlavním partnerem Ceny Petra Parléře.

Více na: www.hochtief.cz

STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC, a.s.
Jsou přední stavebně-inženýrskou společností sektoru dopravního stavitelství ČR s padesátiletou tradicí. V r.1992 byla společnost privatizována a patří nyní do největšího světového seskupení stavebních firem Vinci. Její podnikatelské aktivity jsou zaměřeny na výstavbu a rekonstrukci všech druhů komunikací, mostů a parkovacích ploch, pěších zón, železničních tratí a vleček, tramvajových tratí, sportovních staveb, vodohospodářských objektů a dalších staveb inženýrského stavitelství. Společnost postupně rozvíjí a uplatňuje nové technologie a současně posiluje své pozice na zdejším trhu stavebních prací. Její technické vybavení, kvalifikovaný personál a moderní technologie jsou garantem splnění všech sjednaných smluvních podmínek, především v kvalitě provedených prací, podle řady ČSN EN ISO 9000 a 14 001.

Více na: www.ssz.cz

Česká komora architektů
je samosprávným profesním sdružením. Byla zřízena zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, jako subjekt veřejného práva se sídlem v Praze a s působností pro Českou republiku. ČKA nese odpovědnost za profesionální, tedy odborný a etický výkon profese architektů v ČR.

Více na www.cka.cc

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 169271 od 08. 04. 2006