Hodnotitelská rada


Správní rada Společnosti Petra Parléře jmenovala pro rok 2007 Hodnotitelskou radu architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře ve složení:


Ing. arch. Ivan Hnízdil
Vede architektonický ateliér Real Design a na Fakultě architektury ČVUT, kterou absolvoval roku 1977, působí jako odborný asistent. Do roku 1990 pracoval v Projektovém ústavu hlavního města Prahy a do roku 1991 vedl Ateliér Alfa. Je členem České komory architektů, Obce architektů a Asociace pro urbanismus a územní plánování. V roce 1997 byla jeho práce nominována na titul Stavba roku. Publikoval v časopisech Architekt, Kancelář a v ročence Stavby 2000. Zasedal též v soutěžních porotách urbanisticko- architektonických soutěží (1990 staré Střešovice, 2003 zástavba centra Radotína). K jeho nejvýznamnějším realizovaným stavbám v Praze patří obytný soubor Tulipán, obchodní dům HASSO, obchodní středisko Billa.


Ing. arch. Tomáš Hradečný
Vystudoval fakultu architektury ČVUT. Je členem České komory architektů.V roce 1998 založil společně se svými kolegy projekční kancelář HŠH architekti. Mezi oceněné práce patří: 1. cena za návrh Jiřského náměstí na Pražském hradě, 3. cena za návrh Sovových mlýnů, 1. cena za návrh Arcidiecézního muzea v Olomouci, 3. cena za návrh Národní technické knihovny v Praze, 3. cena za návrh knihovny v Hradci Králové, 3. cena za návrh Hudebně dramatické laboratoře JAMU v Brně, čestné uznání v Grand Prix za realizaci schodiště v rodinném domě v Libni. Realizace: výdlažba Jiřského náměstí a Vikářské ulice na Pražském hradě, 1. etapa Arcidiecézního muzea v Olomouci.


Ing. arch. MgA. Alena Hýblová
Narozena 1971 v Pardubicích. Vystudovala Fakultu architektury ČVUT v Praze (1997) a Akademii výtvarných umění v Praze (2000). Od roku 1998 spolupracuje s Romanem Korandou ve společném ateliéru. Některé práce: Bytové a rodinné domy v Praze a okolí, architektonické a urbanistické soutěže, ideové studie sídelních struktur, návrhy filmových scén. Vybraná ocenění: 1. cena v soutěži Přehlídka diplomových prací 2000 za projekt Vize nových Holešovic, 2. cena v soutěži na dostavbu a přestavbu centrální části Olomouce, 3. cena v soutěži na řešení kašen na náměstí Republiky v Plzni, 3. cena v soutěži na řešení vodních prvků na náměstí Svobody v Brně.


Akad. arch. Petr Kovář
Autorizovaný architekt. Architekturu studoval v letech 1968–72 (FA ČVUT Praha), 1972–75 (AVU Praha, prof. F. Cubr). Od ukončení školy pracoval jako architekt a výtvarník ve svobodném povolání v oboru architektura a pozemní stavby, výstavnictví, interiérová tvorba, užitá grafika, jako výtvarník spolupracoval na několika encyklopedických filmech a TV pořadech. Napsal a nakreslil knihu pro děti (Domeček, domek, dům – nakladatelství Albatros 81, spolupráce D. Fenclová). Od roku 90 pracuje pod hlavičkou architektonické kanceláře P. K.ARCHITEKT. Působil jako pedagog na AVU a na FA ČVUT. K jeho předním realizovatelným stavbám se řadí kostel CČsH, přestavba bytového domu v ulicové městské zástavbě, použití solárních prvků – Benešov u Prahy 1984-90, přestavba radnice v Turnově (spolupráce na vybraných interiérech 1992), stavební úpravy a interiéry kostela sv. Jakuba v Praze 1995-96, rekonstrukce pozdně gotického paláce „Templ“ Mladá Boleslav 1999, interiéry nové radnice městské části Prahy 13, 2003.


Prof. ing. arch. Miroslav Masák
Narodil se 23. května 1932 v Úvalech. Maturoval na reálném gymnaziu v Praze - Karlíně (1952). Vystudoval Fakultu architektury Českého vysokého učení technického v Praze (1958). Více než třicet let pracoval jako architekt v libereckém Stavoprojektu a Sialu, který v roce 1968 zakládal splečně s architekty Binarem a Hubáčkem. Koncem roku 1989 byl na tři roky povolán do Kolegia prezidenta republiky. Od roku 1994 učil deset let na fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně. Habilitoval se v roce 1994, o pět let později byl jmenován řádným profesorem. V listopadu 2004 mu byl udělen titul čestného doktora věd.


Ing. arch. Jan Sedlák
Fakultu architektury ČVUT absolvoval roku 1977. Dnes na této fakultě působí jako odborný asistent a vede zde ateliér v Ústavu navrhování. Ve svých četných územně plánovacích dokumentech zpracovával především problematiku urbanismu historických měst a obcí, jeho návrhy a realizace se rovněž zaměřovaly především na historické části měst. Dlouhá léta pracuje na urbanistických úkolech pro Prahu, zejména na její památkové rezervaci a na čtvrtích z konce 19. století. Jeho metodická činnost v oblasti památkové péče souvisí především s ochranou městských i venkovských památkových zón, resp. jejich veřejných prostor.

Ing. arch. Jaroslav Wertig
FA ČVUT absolvoval v r. 1997 v atelieru docenta Lábuse. Je členem dozorčí rady Nadace české architektury, redakční rady časopisu ARCHITEKTURA a editorem ročenky Česká architektura 2002-2003. Od roku 1997 spolupracuje s architekty Redčenkovem a Tomáškem ve sdružení A69 - architekti, s.r.o.


PhDr. Allan Gintel
Psycholog, jednatel marketingové společnosti Galateia, nakladatel, místopředseda Správní rady Společnosti Petra Parléře. Absolvent Filozofické fakulty UK, obor psychologie a IMD v Lausanne (International Institute for Management Development). Zastával nejrůznější manažerské pozice v elektroprůmyslu, mediální oblasti a public relations. Spoluautor projektu soutěže o Cenu Petra Parléře. Od r. 2005 je majitelem nakladatelství Gasset.

 

 

Jiří Oberfalzer

jiří oberfalzerV roce 1979 dokončil Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Poté vykonával řadu profesí. Od roku 1999 do května 2004 pracoval na pozici člena vedení a jednatele společnosti British American Tobacco Česká republika. V září 2004 založil nadační fond Letorosty, jehož účelem je podpora spolkové činnosti, místních tradic, kulturního a společenského života na Berounsku a v Praze - západ. V listopadu 2004 byl zvolen do Senátu ČR, kde působí především ve funkci předsedy Stálé komise pro sdělovací prostředky a místopředsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie. Je předsedou Správní rady Společnosti Petra Parléře.

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 169271 od 08. 04. 2006