Výsledky soutěže - oceněné návrhy

 

Počet oslovených měst

        352

Počet přihlášených měst:

            9

Počet vybraných měst:                     

            9

Počet zúčastněných tvůrců               

          45                

Počet návrhů v soutěži                     

          24

Počet oceněných       

            4

 

V letošním ročníku byly uděleny tyto ceny:

  • Cena Petra Parléře 2011,  ve výši 50 000,-Kč
  • Cena MMR ČR kategorie A - veřejná prostranství, ve výši 100 000,- Kč
  • Cena MŽP kategorie B - parky a koupaliště, ve výši 100 000,- Kč
  • Cena kategorie C - historické budovy, ve výši 50 000,- Kč

 

 

CENA PETRA PARLÉŘE 2011

ve výši 50 000 Kč

 

a zároveň

 

CENA MMR ČR KATEGORIE A - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Cena Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 100 000 Kč

 

Téma: Klatovy - Regenerace parteru náměstí Míru

Návrh č. 12

Atelier: architekti chmelík & partneři, s.r.o., Hradec Králové

Autoři: Ing. arch. Jaromír Chmelík, Ing. arch. Hana Kasalová, Ing. arch. Kryštof Kreisinger

 

Hodnocení poroty: Principem návrhu je podpoření přirozené gradace prostoru náměstí, která je dána konfigurací terénu a hmot významných budov. To hodnotí porota velmi pozitivně. Podpoření gradace prostoru prostřednictvím gradace aktivit a atmosfér, která navíc vychází z přirozeného toku těchto dějů, je to podstatné, co znásobí sílu místa a umožní vyniknout jeho kráse a přednostem. Vzniká zde vzrušující napětí mezi živým, rušným, prosluněným koutem s pěší zónou a protějším vyvýšeným, klidným, monumentálním koutem s nejvýznamnějšími budovami, který lze odtud pozorovat.

Dalším pozitivem návrhu je podpoření jednotnosti prostoru náměstí. Díky tomu může být využíváno stejně, jak bývalo dříve běžné: všichni účastníci dění se o prostor dělí, chodci využívají náměstí v celé ploše. Dopravní řešení odpovídá logice místa, vhodný je návrh postupně podle možností snižovat počet parkovacích stání na náměstí.

Porota oceňuje promyšlenou práci s venkovním osvětlením.

Řešení svatebního nádvoří na radničním dvorku a letní divadelní scény v divadelní ulici je hodnoceno rovněž kladně. Zeleň je umístěna pouze do těchto prostor, ne do hlavního prostoru náměstí, což se porotě jeví jako správné. Kontrast atmosféry, aktivit, klimatu a osvětlení těchto malých prostorů vedle velkého prostoru náměstí má synergický efekt.

Návrh přiměřenými soudobými prostředky a s ohledem na historii i současné potřeby místa výrazně kultivuje řešený prostor.

                                                                               /Ing. arch. MgA. Alena Korandová/

Náhled 1
Náhled 2
Náhled 3
Náhled 4

A
utorská zpráva: zde

 

 

CENA MŽP KATEGORIE B - PARKY A KOUPALIŠTĚ

 

Cena Ministerstva životního prostředí ve výši 100 000 Kč


Téma: Vodňany - Obnova území kolem rybníku Škorna

Návrh č. 22

Autorský tým: Ing. arch. Petr Brožek, Ing. Kamil Novosad.

 

Hodnocení poroty: Návrh představuje řešení, které vedle ostatních přihlášených prací jeví se na první pohled velmi jednoduché, možná nejjednodušší ze všech.

Tato vlastnost ukázala se však posléze být jeho velkou předností.

Je založené na velkorysém kompozičním konceptu nepravidelného oválu a vybavení dominantními (lineární „nekonečná" lavice) i drobnými parterovými prvky vtipně použitými (několik malých mol namísto jednoho velikého). Hlavní předností návrhu je ale jeho idea obsahová, téměř poetický koncept filosofie „vně a uvnitř". Citujeme z průvodní zprávy: „Ovál jako obývací pokoj, tedy místnost (místo) kam lidé chodí, protože tam jsou i ostatní lidé..." Tento „obývák" má podlahu z husté šťavnaté trávy, pozvolna se svažující k vodní hladině. Ovál je vymezen obvodovou cestou, doplněnou in-line dráhou. Vně, za „nekonečnou" lavicí ho lemuje zelený živý plot (hranice) a jako prvek dominující a nejautentičtější rozměrově i významově alej vzrostlých dlouhověkých původních dubů, dosazených dalšími do charakteristického oválného tvaru. Duby podél cesty po hrázi tak jako vždy dříve značí pěší tranzit z historického jádra města do světa „za (železniční) tratí".

Hranice „vně" a „uvnitř" jsou symbolické, prostor není monofunkční, na konci provozní doby se uzavírající, plovárnou, je přístupný vždy a všem a nabízí řadu příležitostí k dobrému trávení času na souši i na vodě. Vybaven zázemím služeb po svém obvodě, oživuje parter sídliště.

Otevřené, příjemné a bezpečné místo, s niveau úměrným lokalitě a městečku, ne tak dávno poněkud v této partii pokaženému.

Práce byla doporučena porotou pro postup do 2. kola a nakonec byla oceněna v kategorii B. Parky s vodní plochou.

                                                                               /doc. akad. arch. Petr Kovář/

Studie situace
Studie zákres
Studie širší vztahy
3D model

A
utorská zpráva: zde

 

 

CENA KATEGORIE C - HISTORICKÉ BUDOVY

snížená, ve výši 50 000 Kč

Téma: České Budějovice - Přestavba historické budovy v Jirsíkově ulici

Návrh č. 15

Atelier: edit!, Praha

Autorský tým: Ing. arch. Jiří Danda, Ing. arch. Ivan Boroš, Ing. arch. Juraj Calaj, Ing. arch. Lenka Míková, Ing. arch. Vítězslav Danda.

 

Hodnocení poroty: Autoři návrhu chápou problematiku konverze památkově chráněného objektu v celé šíři a kladou si otázku jakou metodou naplnit požadavky zadavatele. Volí koncept, kdy za sebe analytickým způsobem kladou jednotlivé fáze návrhu. Nejprve očišťují původní strukturu domu od novodobých utilitárních nánosů a poté do jednotlivých stávajících prostor rozmísťují požadovanou provozní náplň. Nakonec dosahují potřebného okysličení organismu pomocí tří zásahů. Umístěním vstupní haly a servisních místností do suterénu objektu uvolňují zhuštěnou dispozici přízemí. Snesením části stropů v centrální části získávají otevřený velkorysý prostor vnitřní dvorany s páteřním schodištěm, který díky prosvětlení v rovině střechy zásadně proměňuje vnitřní atmosféru domu ve prospěch přehlednosti a přívětivosti. Doplněním hmoty, analogické protiváhy vstupního rizalitu, obohacují hlavní sál o soudobou jevištní technologii včetně šaten účinkujících a nezbytných provozních komunikací. Přetočení orientace sálu je sice na první pohled nelogické, avšak spolu s nezbytnou úpravou akustických parametrů sálu, schopnou reagovat na jednotlivé typy produkcí, nepředstavuje zásadní problém.

Zvolený objem přístavby vychází z konzervativního naplnění původního kompozičního záměru kříže a lze jej označit za nekonfliktní. Materiálové zpracování zejména s ohledem na vnitřní náplň přístavby však není zcela přesvědčivé. Dopracování této části návrhu by zasloužilo prověření významu západní fasády při pohledech z druhého břehu řeky.

Porota kladně hodnotila promyšlenost a komplexnost návrhu.

                                                                               /Ing. arch. Tomáš Hradečný/

Finální náhled: zde
A
utorská zpráva: zde

 

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 168946 od 08. 04. 2006