Hodnotitelská rada a poroty


Správní rada Společnosti Petra Parléře jmenovala pro rok 2011 Hodnotitelskou radu národní veřejné urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře ve složení:

 Ing. arch. Pavel Hnilička

Studoval Fakultu architektury ČVUT v Praze v letech 1993-2000 u prof. Ladislava Lábuse a prof. Aleny Šrámkové. V roce 2002-2003 absolvoval postgraduální studium na ETH Zürich u prof. Dietmara Eberleho. Pracoval v ateliéru 4DS v letech 1998-1999 a v atelieru prof. Pavla Zvěřiny v letech 1999-2002. Od roku 2003 vede ateliér Pavel Hnilička Architekti, s výjimkou let 2006-2009, kdy působil spolu s Ondřejem Císlerem ve sdružení hnilička - císler - architekti. Od roku 2003 spolupracuje s ateliérem Baumschlager Eberle. Zabývá se návrhy a realizací staveb a v posledních letech se intenzivně věnuje urbanismu a zpracovává regulační a územní plány měst a obcí. Je autorem knihy „Sídelní kaše - Otázky k suburbánní výstavbě rodinných domů" (2005). V letech 2007-2010 vyučoval na FA ČVUT na ústavu urbanismu.

 

 

 

Ing. arch. Tomáš Hradečný

Vystudoval Fakultu architektury ČVUT, v roce 1998 založil společnost HŠH architekti, s.r.o., mezi oceněné práce patří realizace Výdlažby jiřského náměstí na Pražském hradě, Arcidiecézního muzea v Olomouci, vily v Berouně, dále soutěžní návrhy na budovu Národní knihovny, nebo Fakulty humanitních studií UK. Je členem České komory architektů, Správní rady Společnosti Petra Parléře a skupiny Slavíci.

 

 

 Ing. et Ing. Tomáš Jiránek

Krajinářský architekt, zakladatel společnosti ZAHRADA NAD METUJÍ s.r.o., kanceláře pro architekturu a krajinářskou architekturu. Českou komoru architektů zastupuje v Evropském fóru pro politiku architektury. Praktikuje v krajinářské architektuře a urbanismu. K řadě projektů, v kterých byl hlavním architektem, patří například rehabilitace Centrálního lázeňského parku v Poděbradech, Regenerace historické parkové krajiny Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem, projekt Regenerace zámeckého parku a lázeňské nábřežní promenády v Klášterci nad Ohří, Rehabilitace Střeleckého ostrova v Praze, Riegrovo náměstí v Poděbradech a jiné. Za rekonstrukci zámeckého parku ve Ctěnicích u Prahy obdržel spolu s arch. Davidem Prudíkem a kolegy cenu Grand Prix architektů 2007. Spoluautor vítězného návrhu urbanisticko-krajinářské soutěže Tyršovy sady v Pardubicích, spoluautor vítězného návrhu architektonické soutěže Nadace PROMĚNY 2009.

 

Doc. akad. arch. Petr Kovář

Architekturu studoval na Fakultě architektury ČVUT a na AVU v Praze /prof. F. Cubr/. Pracoval jako architekt a výtvarník v e svobodném povolání v oboru architektura a pozemní stavby, výstavnictví, interiérová tvorba a užitá grafika. Od roku 1990 pracuje pod hlavičkou architektonické kanceláře P.K. ARCHITEKT. Jako pedagog působil na škole architektury AVU (asistent prof. Emila Přikryla, 1992 - 1994). Od roku 1995 působí na Fakultě architektury ČVUT, v roce 1996 zde spolu s arch. Jaroslavem Koskem založil Atelier „V dialogu" s orientací na výuku základů architektury studentů 1. ročníku. Je autorem či spoluautorem řady staveb, k posledně realizovaným patří: základní škola v Chýni (2010), Zahrada poznání (Jičín 2010), Rumcajsův svět Radka Pilaře na zámku v Jičíně (2010), koncept přírodního herního parku Višňovka (Chýně 2009), Památník Petra Chelčického v Chelčicích (2009), vila manželů Hofmanových (Dolní Břežany, 2005), Centrum historie Kampa (2005), radnice Prahy 13 (2003), novostaveb - dvojdům pro architekta a hudebníka v Chýni (2003) a mnohé další.

 

 

 

Ing. arch. Ivan Lejčar

Absolvent FA ČVUT v Praze. Od r. 1994 pracuje ve vlastním architektonickém ateliéru „ALEJ" (Architekt LEJčar). Principem je práce nezávislého autorizovaného architekta, který vytvoří tým (nebo je vyzván ke spolupráci), vždy podle charakteru zakázky. Činnost je zaměřena na: dopravní strategie a koncepce pro územní plány, urbanistické studie a regulační plány, dopravně - urbanistické studie a generely a spolupráci na realizaci dopravních staveb.

Vybraná činnost související s účastí v Hodnotitelské radě:

2009 (spoluautor) Rekonstrukce topírny Kořenov - projekt ke stavebnímu povolení - součást živého železničního muzea (autoři Ivan Lejčar, Petr Lédl).

2007 (spoluautor) Brno - nádraží v centru - urbanistická část, studie přestavby železničního uzlu Brno a rozvoj městské infrastruktury jižního segmentu vnitřního města s modernizací hl. nádraží v uživatelsky optimální centrální poloze (autoři Ivan Lejčar, Petr Lédl).

2005 (spoluautor) Horní Jelení příkop Pražského hradu, oplocení a přeložka stezky, realizace (autoři Ivan Lejčar, Petr Lédl).

2003 (autor) Regulační plán ulice 5. května v Jablonci n. Nisou, koncept.

2000 (spoluautor) Olomouc soutěž na ideové architektonicko-dopravní řešení západo-východní komunikační osy části MPR (autoři: Kašík, Starý, Lejčar, Lédl). Návrh byl oceněn porotou 2. cenou.

1995 (spoluautor) Realizace architektonického řešení rekonstrukce tramvajové tratě Mariánské  Hradby - Jelení  (s ing. Jiřím Pejšou - DIP s.r.o.). Realizace byla oceněna na "GRAND PRIX 95" Obce architektů ČR čestným uznáním v kategorii zahradní a krajinářská tvorba.

                                 


 Ing. arch. MgA. Osamu Okamura

(*1973 Tokio - Japonsko) je architekt a šéfredaktor odborného architektonického časopisu Era 21, externě přednáší na FF MU v Brně (2009), pro Syracuse University Strasbourg (od 2003) a International Institute for the Study of Culture and Education Dolnoslezské univerzity ve Vratislavi (od 2009). Absolvent Fakulty architektury ČVUT Praha (2000) a Akademie výtvarných umění v Praze - oboru konceptuální tvorba (2003). Studijní pobyt na Ecole d'Architecture de Nantes ve Francii (1996). Externí spolupracovník ČRo3 Vltava (2004-2005), odborné publikace v časopisech Bauwelt (DE), Arhitectura (RO), Architektura Murator (PL), Fórum architektury a stavitelství, Architekt, Stavba a v dalších médiích. Externí spolupráce s Moravskou galerií v Brně (od 2005). Nezávislý nominátor Ceny Evropské unie za současnou architekturu - Ceny Miese van der Rohe (od 2008). Člen Umělecké a vědecké rady Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci (od 2009). Kromě architektury se zabývá též sociálně-ekologickými projekty a site-specific uměním.Ing. arch. Eva Špačková

Absolvovala Fakultu architektury VUT v Brně v roce 1987. Krátce po ukončení studia se přestěhovala do Ostravy, kde žije dodnes.Pracuje v rodinné architektonické kanceláři Špaček projekt, s.r.o. Je autorizovanou architektkou České komory architektů.Po založení Katedry architektury na Stavební fakultě VŠB-TU v Ostravě se věnuje výuce studentů oboru architektura a stavitelství jako odborná asistentka. Studuje v doktorském studijním programu a připravuje disertační práci na téma architektonické soutěže.

Náhradníci Hodnotitelské rady :

 


 
 Ing. arch. MgA. Alena Korandová

Autorizovaná architektka. Vystudovala Fakultu architektury ČVUT (1997) a školu architektury AVU (2000). Od roku 1998 spolupracuje s architektem Romanem Korandou. Věnuje se převážně návrhům a realizaci staveb pro bydlení, urbanistickým konceptům a návrhům veřejných prostor.

 


 

  

Ing. arch. Jaroslav Wertig

Vystudoval Fakultu architektury ČVUT, kterou absolvoval v roce 1997 /atelier doc. Lábuse/. Od roku 1997 spolupracuje s architekty Redčenkovem a Tomáškem v ateliéru A69-architekti. Jejich realizace byly mnohokrát nominovány na Evropskou cenu za architekturu Mies van der Rohe Award. Řadu cen získaly i v rámci Národní ceny za architekturu Grand Prix. Několik let byl členem dozorčí rady Nadace české architektury, redakční rady časopisu ARCHITEKT. Je autorem řady recenzí a článků, editorem ročenky Česká architektura 2002-2003. Architekturu popularizuje přednášením doma i v zahraničí.

 

Složení jednotlivých porot (příloha ve formátu pdf)

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 168946 od 08. 04. 2006