Soutěž měst


21. 4. 2006
CENA PETRA PARLÉŘE 2006
Orientační přehled zadání měst pro připravovanou architektonickou soutěž

1. Lipník nad Bečvou - Řešení úpravy západního křídla zámku s návazností na zámecký park, případně i areál bývalé piaristické koleje

Zámek postaven v letech 1597 – 1609. Jeho západní křídlo, které dříve sloužilo jako kočárovna a konírna, je s hlavní budovou zámku propojeno v úrovni unikátní střešní zahrady krátkým mostkem. Střešní zahrada je považována za vzácnost nejen v České republice, ale i ve Střední Evropě. Od poslední úpravy v r.1911 až do roku 2005 nebyla opravována a přesto zůstala funkční. Po plánované obnově by spolu se zámeckým parkem měla sloužit veřejnosti jako oddechový, kulturní a společenský prostor.

Předpokládaná realizace: 2009


4. Jablunkov - Uzavření prostoru Mariánského náměstí

Město očekává obnovu stavebního zakončení řady domů tvořící severozápadní a jihovýchodní stranu náměstí v místech, z nichž byly odstraněny původní měšťanské domy z důvodu zvýšení průjezdnosti silnice I. třídy.

Předpokládaná realizace: zatím ne


8. Jihlava - Úprava městského prostranství na hranici vnitřního středověkého města v místě bývalé židovské synagogy – Park Gustava Mahlera

Jedná se o městský prostor navazující na obchodní ulici Benešova směřující od Masarykova náměstí situovaný na území středověkého hradebního parkánu na hranici vnitřního středověkého města v místě bývalé židovské synagogy. V současné době je v této lokalitě umístěno městské tržiště. Cílem města je v těchto prostorách umístit sochu Gustava Mahlera doplněnou dalšími motivy od prof. Koblasy (ptáci, brána, fontánka) a vytvořit příjemný oddechový městský prostor s odkazy na dílo G. Mahlera a židovství.

Předpokládaná realizace: do roku 2010 (oslavy výročí narození G.Mahlera, slavnostní odkrytí sochy)


10. Horažďovice - Revitalizace Mírového náměstí

Cílem je obnova prostoru náměstí a zatraktivnění historického centra městské památkové zóny s akcentem na řešení parkování, obnovy zeleně, dlažby a dopravy.

Předpokládaná realizace: 2008


13. Kostelec nad Orlicí - Řešení centra města

Cílem studie by mělo být efektivní centra města a jeho blízkého okolí s důrazem na lázeňskou úpravu náměstí, zeleň, zpevněné plochy, městský mobiliář, osvětlení, ozvučení, informační systém, řešení inženýrských sítí, odklon autobusové dopravy a části parkování mimo náměstí. Významnou plochou pro řešení je prostor před a za městským úřadem. S ohledem na skutečnost, že celá plocha je převážně vyasfaltována, město klade důraz na rozšíření zeleně. Studie by rovněž měla řešit propojení náměstí s ostatními ulicemi.

Předpokládaná realizace: 2008


16. Karlovy Vary - Úprava prostoru Dolního nádraží

Jedná se o areál nádraží Českých drah o celkové ploše asi 10 hektarů. Plocha má návaznost na centrum města a je využita jen z menší části s velkým rozvojovým potenciálem.

Předpokládaná realizace: prozatím není jasná, většina pozemků není ve vlastnictví města


19. Přerov - Úpravy náměstí Svobody

Jde o jediné hojně navštěvované veřejné prostranství, které nemá vypracovánu podrobnější dokumentaci pro jeho revitalizaci. Stav vybavenosti i zeleně je silně nevyhovující.V parku se nachází dětské hřiště, které by mělo projít zásadní úpravou a sloužit širšímu okolí. Park vznikl v letech 1921-22 a původně zde byl umístěn hudební pavilon, který zanikl v 60. letech 20. století.

Předpokládaná realizace: 2008


23. Prachatice - Řešení prostoru mezi ulicemi Jánská a Ševčíkova

Prostor se nachází v bezprostřední blízkosti historického centra města, které je městskou památkovou rezervací. V současné době místu dominuje proluka v uliční frontě částečné původní zástavby, ve které je zřízeno veřejné parkoviště a stojí zde objekt bývalé hasičské zbrojnice. Okolí řešeného území již zaznamenalo změny dostavbou obchodního domu, bytového domu a rekonstrukcí fasády gymnázia. V místě proluky se uvažuje s dostavbou objektu pro bytové nebo komerčně-obchodní využití při respektování stávající uliční čáry. Součástí řešení by měla být úvaha o umístění krytého parkingu s kapacitou 120 míst a dále objektu nové knihovny na místě hasičské zbrojnice.

Předpokládaná realizace: 2007


26. Český Krumlov - Řešení úprav části historického území Jelení zahrady

Jedná se o území městského parku a bývalé zahrádkářské kolonie o velikosti cca 35 ha. Územím protéká potok Polečnice. Poloha je vymezena na západě parkovištěm, na severu Chvalšínskou silnicí, na jihu linií zámeckých svahů a východ tvoří městská zástavba.

Předpokládaná realizace: 2007 - 2008


27. Třešť - Úprava nábřeží vodního toku v městské památkové zóně.

Třešťský potok je významným vodním tokem, jehož nábřeží a přiléhající prostory jsou prosté jakékoliv urbanistické a architektonické úpravy. Jedná se o úpravy o délce 1600 m vodního toku.

Předpokládaná realizace: do roku 2012

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 166853 od 08. 04. 2006