Důležité termíny

 • Datum vyhlášení soutěže se stanovuje na 5. června 2006
 • Vyzvednutí soutěžních podkladů je možné průběžně, nejpozději však tři dny před uzávěrkou soutěže.
 • Lhůta k podání dotazů soutěžícími:
  Dotazy budou podávány písemně, nejlépe elektronicky na adresu veronika.buskova@cenapp.cz do 21.7.2006.
 • Lhůta k zodpovězení dotazů porotou:
  Všechny dotazy a odpovědi budou vyvěšeny na těchto internetových stránkách nejpozději do 31. 7. 2006.
 • Termín pro odevzdání / doručení soutěžních návrhů: 29. září 2006 do 16:00 hod.
 • Datum hodnotícího zasedání Hodnotitelské rady:  14. října 2006
 • Datum oznámení výsledků soutěže: soutěžícím bude rozhodnutí Hodnotitelské rady oznámeno do 31. října 2006, k oficiálnímu vyhlášení výsledků dojde na slavnostním ceremoniálu 25. ledna 2007.

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 166861 od 08. 04. 2006