Dotazy soutěžících


28. 07. 2006
Dotazy k námětu Třešť:
1. Území, které je navrženo k řešení má celkovou délku 1600 metrů. Dle soutěž. podmínek je závazným dokumentem výkres komplexního urban.-architekt. návrhu v měřítku 1:200 či 1:500 a dále rozvinuté pohledy v měřítku 1:200 či 1:500. Je možno vzhledem k velikosti řešeného území zobrazit v detailu a v měřítku 1:500 detail nebo část území,které považujeme za stěžejní? U rozvinutých pohledů bychom rovněž ukázali námi vybrané části řešeného území, kterou považujeme za stěžejní.

Parter musí být zobrazen celý. Může být použito např. měřítko 1:1000 na dva formáty A1 a doložena doplňující dokumentace území zásadních změn. U výkresu rozvinutých pohledů lze vybrat část řešeného území a zvolit i měřítko.

2. Je nutno dodržet také měřítko u výkresu širších vztahů?

Měřítko je nutno dodržet s tím, že lze doplnit o další Vámi zvolené detaily, které považujete za důležité, např. ilustrativními kresbami.


26. 06. 2006
Chtěl bych vědět, nakolik se soutěže zúčastní Dobříš. Je mezi oslovenými městy, ale není v užším výběru. Může se soutěžní návrh týkat tohoto města?

Studie lze vypracovávat pouze na zadaná témata vybraných měst, která jsou schválena v soutěžních podmínkách Ceny Petra Parléře. Tato města byla vybrána Hodnotitelskou radou Ceny Petra Parléře z došlých přihlášek měst, mezi kterými Dobříš nebyla.


14. 06. 2006
Mohou se soutěže zúčastnit studenti architektury?

Ano, soutěže se mohou zúčastnit i studenti.


13. 06. 2006
Je možné se jako ateliér zúčastnit dvou témat najednou?
Z nabízených měst nás totiž v tomto roce velmi zaujali dvě lokality a rádi bychom vypracovali pro každou individuální návrh společně jako jeden tým.

Ano, můžete vypracovat neomezené množství studií na různá zadání. Počet odevzdaných studií nemůže být vyšší než počet vyzvednutých podkladů.

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 166861 od 08. 04. 2006