SPP – Aktuality

Konference Platformy městských architektů v Třeboni   [02.08.2018]
Zájemci o účast na 7. konferenci Platformy městských architektů, která se koná 12. 9. 2018 v Třeboni, najdou přihlášku a program konference na webu Společnosti Petra Parléře v menu KONFERENCE-SEMINÁŘE / INTERIĚRYS případnými dotazy se obracejte na sekretáře konference: eva@kovarikovalohnisky.cz; tel: 777 045 797.


ZMĚNA POVINNÉ FOTOGRAFIE PRO ZÁKRES   [11.07.2018]
Upozorňujeme soutěžící, že došlo ke změně povinné zákresové fotografie (č. 020). Nová varianta fotografie, č. 020b, lépe a šířeji ukazuje kontext a zachycuje navazující a protější uliční fronty i prostorové nadýchnutí v křižovatce. Tento záběr nahradí tedy pro povinné zakreslení návrhu původní fotografii 020. Snímek 020b.jpg bude doplněn do soutěžních podkladů.


KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ V ČESKÉ LÍPĚ   [04.07.2018]
Při komentované prohlídce byly položeny některé upřesňující dotazy k soutěži. Odpovědi na ně spolu s vyjádřením Národního památkového ústavu najdete v zápisu z prohlídky  pod záložkou Architektonické soutěže - Česká Lípa.


PLATFORMA MĚSTSKÝCH ARCHITEKTU SE STALA SPOLKEM   [03.07.2018]
Po sedmi letech existence získá Platforma městských architektů právní subjektivitu a v souladu se zákonem č.89/2012 Sb. občanský zákoník, se stala zapsaným spolkem Sídlo je na adrese : Nad Malým mýtem 2a/1739, 147 00 Praha 4. Spolek je dobrovolným, neziskovým svazkem občanů, v němž se sdružují  především městští architekti a další odborníci, kteří se věnují rozvoji městských sídel, ochraně krajiny a životního prostředí, a to za účelem naplňování společného zájmu. Účelem spolku je: podpora práce městských architektů, příprava architektů na výkon funkce městského architekta a pořádání specializovaných vzdělávacích projektů.


DOTAZY A ODPOVĚDI K SOUTĚŽ V ČESKÉ LÍPĚ   [29.06.2018]
Odpovědi na dotazy položené v soutěži na budovu Městské knihovny v České Lípě najdete zde.


Chystáme

20. srpen 2018 - Závěr soutěže v České Lípě  

22. srpen 2018 - Hodnoticí zasedání poroty k soutěži o budovu Městské knihovny v České Lípě

12. září 2018 - 7. konference Platformy městských architektů v Třeboni  (téma: Interiér města)

Partneři               

                 

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 160089 od 08. 04. 2006